Auto serwis

32 770 03 21

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych powierzonych spółce Symphony Wealth Management Sp. z o.o.:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Symphony Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Alojzego Jankowskiego 1, 41-710 Ruda Śląska;

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e - mail: iodo@symphonywm.pl;

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej przeze przez Państwa za pośrednictwem Symphony Wealth Management sp. z o.o. umowy oraz w celach marketingowych, związanych z promocją i reklamą produktów Symphony Wealth Management sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, jakimi są osoby współpracujące z Symphony Wealth Management sp. z o.o. na podstawie umów o współpracy oraz podmiotom świadczące usługi księgowo – kadrowe, doradcze i prawne;

5. Dane osobowe nie są udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r.),

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają

profilowaniu.

Copyright 2019 Symphony Wealth Management